Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder som eies og driftes av Aller Media AS.


Hva vet vi om deg – og slik behandler vi data om deg

Aller Media samler inn data om deg og i Aller Media bruker vi data om deg for å lage relevant innhold og produkter tilpasset deg. Dataen vi samler brukes også for at våre annonsører skal kunne nå segmenter og er en del av forretningsmodellen til vårt mediehus. Vi i Aller Media er opptatt av at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi håndterer data vi samler inn om deg, og at denne personvernerklæringen forklarer hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.

Personvern

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysinger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Aller Media er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for det formal som fremgår nedenfor. Det at Aller Media er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Aller Media som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Dersom Aller Media velger et annet selskap som får ansvaret for å behandle personopplysninger, altså data om deg, så kaller vi det en databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Standard for dette er at avtalen med databehandleren kun får behandle personopplysninger på Aller Medias vegne og til klart og tydelige definerte formål, slik forskriften om behandling av personopplysninger krever.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Det meste vi har av data om deg er data du selv gir oss gjennom opprettelse av en profil på en av Aller Medias nettsteder, eller data som generes når du bruker noen av tjenestene våre. Eksempler på dette kan være; sidevisninger og informasjon om din enhet (pc, mobil, nettbrett). I tillegg motter vi data fra andre kilder, som annonsenettverk og andre partnere.

Opplysningen vi henter inn, hentes inn på forskjellige måter:

1. Opplysninger du selv deler med oss
Når du registrerer deg som en bruker hos oss, f.eks når du oppretter et abonnement på Dagbladet Pluss, vil du oppgi en del data som blir lagret hos oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser (abonnementdatabase og dialogdatabase), dette fordi vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt, samtidig kunne også forbedre tjenesten og for å unngå svindel.

2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
Når du bruker tjenestene våre vil vi registrer den informasjonen om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør vi fordi vi da har mulighet til å forbedre brukeropplevelsen, tjenesteinnholdet, forbygge svindel og tilpasse innhold og annonser til ditt bruks- og interessemønster

Eksempel: Vi samler inn informasjon om hvilke nettsider du besøker og hvilke annonser du blir eksponert for.

Denne informasjon deles opp i følgende typer:

 1. Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling
  Gjennom tjenerlogger og andre verktøy register vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, for eksempel operativsystem, nettleverversjon, ip-adresser, nettverksoperatør, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

  Har du f.eks annonseidentifikator aktivert på din Android eller Apple-enhet sendes denne identifikatoren fra Appen for å målrette annonsering.

  Eksempel på bruk: Tilpasse visninger av være tjenester til den enheten du bruker, slik at du for eksempel kommer til mobilversjonen av eks. dagbladet.no når du benytter mobiltelefonen.

 2. Informasjon om bruk av tjenestene
  Når du besøker en nettside hos oss registreres denne aktiviteten automatisk i våre måleverktøy. Vi bruker denne informasjonen blant annet for å forbedre tjenestene våre, for å gi deg innhold og markedskommunikasjon som er tilpasset ditt bruksmønster.

  Eksempel: Vi samler trafikkhistorikk for å se hvilke artikler som blir lest og hvor lenge det blir lest. Dersom du er innlogget knytter vi lesehistorikken til din profil slik at vi kan presentere innhold og annonser som er relevante for deg.

 3. Informasjon om posisjon
  Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for geo-lokalisering Dersom du samtykker til lokasjonsdeling i våre apper blir din GPS-lokasjon samlet gjennom bruk av appene.

  Eksempel: Presentere relevant informasjon der du er, kan være relevante annonser, arrangementer, vær, basert på en posisjon du har vært på når du brukte en av våre apper.

 4. Informasjonskapsler og lokal lagring
  Når du bruker Aller Medias nettsteder lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data lokalt (heretter lokal lagring av data) på din enhet. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av våre tjenester.

  Lokalt lagret data rukes for å forenkle bruken av våre tjenester og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedene våre. Dette brukes også for å måle trafikken på våre nettsider, samle statistikk og for forbedre våre tjenester.

  I tillegg bruker vi lokalt lagrede data fra tredjeparter for å måle og analyserer trafikk og bruk på nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

  Eksempel: Vi bruker informasjonskapsler for å kjenne igjen din enhet (pc, mobil, nettbrett) slik at du slipper å logge inn hver gang du bruker noen av våre innloggingsprodukter. Informasjonskapsler benyttes også til å lagre hvilke annonser du har sett og klikket på.

3. Informasjons fra andre kilder
Vi mottar informasjon fra andre kilder, for eksempel annonsenettverk, kunder, målverktøy eller andre tredjeparter, som skal hjelpe oss eller dem til å forstå brukermønster, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr til å bli mer tilpasset ditt behov og interesser.

En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss, slik at vi har mulighet til å måle effekten på annonse og gi deg mer relevant innhold. Informasjon fra disse kildene kan også omfatte data som ble registrert før du inngikk en brukeravtale med ConnectID. ConnectID er vår innloggingstjenestene for tilgang til våre betalte digitale tjenester.

Hvordan bruker vi opplysningene vi har samlet om det deg?

Alle personopplysninger vi har samlet har vi samlet for å forstå og forbedre tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsteder. I tillegg bruker vi personopplysninger til å lage annonsemålgrupper slik at vi kan finansiere driften av Aller Medias tjenester.

Aller Media jobber kontinuerlig med å gi deg som bruker en best mulig opplevelse av våre tjenester som enhver tid er tilgjengelig. For å kunne gjøre det så bruker vi blant annet personopplysninger vi har samlet inn.

 1. ....til å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig
  Aller Media behandler personopplysninnger og andre former for data for å leverer tjenestene som er avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom automatisk pålogging, tilpasning av innholdsvisningen til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene

 2. .... til statisitkk og å forstå markedstrender
  Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene og abonnementsproduktene våre.

 3. .... til å personalisere tjenester – tjenester spesielt tilpasset deg
  Vi ønsker å gi deg muligheten til å få skreddersydd innhold og tilpasninger. Dette gjør vi ved å bruke data om din brukeratferd dine preferanser eller annen tilgjengelig informasjon. Dette kan fortelle oss noe om dine behov og ønsker, slik at vi for eksempel kan fjerne saker du allerede har lest fra forsiden eller oversikter over anbefalte artikler, og vi kan gi deg anbefalinger om innhold eller tjenester basert på det du har lest eller kjøpt. Vi gir også anbefalinger basert på hva andre brukere med lignende bruksmønster som deg har lest.

 4. .... til målretting og måling av annonser
  Vi mener det er viktig å vise deg annonser som er mer relevant for deg, basert på ditt bruksmønster, og vi måler hvor effektive disse annonsene er. Til dette bruker vi informasjon om deg, din brukeratferd og lokasjon, slik at vi kan styre hvilke annonser du ser.

  Eksempel: Vi kan bruke informasjon om hvor du oppholder deg til å vise deg annonser fra nettopp dette området. Vi kan også styre hvor mange ganger du skal se en annonse basert på opplysningene vi har.

Informasjon om markedsføring i e-post og sms

Om du har et aktivt kundeforhold til Aller Media, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

Hvordan blir disse opplysningene delt?

Aller Media AS

Vi deler opplysninger om din bruk av tjenestene med andre selskaper i Aller Media AS til bruk for de samme formålene som de ble samlet inn for og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Selskaper i Aller Media AS kan bruke personopplysninger til utvikling og forbedring av sine egne tjenester.

Andre selskaper

I noen tilfeller deler vi opplysninger også med samarbeidspartnere som bruker opplysningene til å formidle målrettet innhold og eller tilbud gjennom sine tjenester. Vi inngår da avtaler som begrenser adgang til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.

Annet

Om det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Aller Medias tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker opplysningene kan slettes

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

Innstillinger for brukerdata i ConnectID-profil

Hva er ConnectID? Klikk her

Du kan påvirke og endre Aller Medias lagring og bruk av data tilknyttet din ConnectID-profil her, dersom du har opprettet en ConnectID-profil, f.eks om du har kjøpt et digitalt abonnement.

Innstillinger for brukerdata i app

Du kan når som helst endre databehandlingen av den informasjonen du har lagret og som skjer i våre apper i telefonens innstillinger. Her kan du slå av og på nyhetsvarsel, så av eller nullstille anonnseidentifikator, åpne opp for eller skru av sending av GPS-data til lokasjonstjeneste. Om du velger å gjøre dette vil det påvirke mulighetene til å motta nyhetsvarsler og lokasjonsbaserte tjenester som f. eks. vær og målrettede annonser.

Sletting av informasjonskapsler (cookies)

Du kan velge om du vil akseptere lokal lagring av data gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker. Mer om dette finner du her

Hvis du velger å deaktivere lokal lagring av data fra Aller Medias nettsteder kan dette hindre at våre nettsider fungerer som tiltenkt. F.eks kan det hende at du må logge deg på hver gang.

Våre analyse- og tredjepartsverktøy

Aller Media benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics Premium, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende. I tillegg benytter vi Cxence ASA, en teknologi som bidrar til å samle inn brukerprofiler  på våre nettsteder.

Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person

Informasjon om bruk av produktene kobles likevel med personopplysninger i enkelte sammenhenger for å kunne gi deg som bruker god kundeservice og målrettet kommunikasjon, for eksempel i vårt kundeadministrasjonssystem og i analysesystemet for salgssider. IP-adresser og lokasjonsdata benyttes til å lage statistikk basert på geografiske kriterier.

Om barns personvern

Aller ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 år.

Om barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatt kan kontakte oss på epost: pvo@aller.com

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Aller sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedene. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedene 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.

Aller bruker ConnectID for å administrere tilgang til våre digitale tjenester, abonnementshåndtering og som betalingssystem. Når du er logget på med ConnectID må du akseptere en brukeravtale som beskriver og regulerer og beskriver Aller og ConnectID bruk av opplysninger som samles inn. Ved større endringer i denne brukeravtalen vil du bli bedt om å lese igjennom og akseptere på nytt.
Du kan lese mer om ConnectID brukervilkår her.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Aller Medias Personvernerklæring, kan du kontakte oss på:
E- post: pvo@aller.com

Postadresse:
Aller Media AS
V/Personvern
Postboks 1169, sentrum
0107 Oslo