motimate.jpg

Fra venstre til høyre: Lars Petter Windelstad Kjos (CMO og gründer), Ole Robert Reitan, Dag Sørsdahl (adm dir Aller Media AS og konsernsjef Aller-Media konsern), og Rolf Risnes (CEO og gründer). Foto: Motimate