23.01.2014

Fornøyd med konsernets resultater

I dag (23. januar) ble resultatet for regnskapsåret 2012/2013 offentliggjort for Aller-konsernet i Norden, også for Aller-konsernet i Norge.

Adm. direktør Roger Hansen i Aller Media er fornøyd med konsernets resultat totalt sett, men ser utfordringer - og muligheter.

- Vi er fornøyd med at konsernets resultater og omsetning øker i forhold til i fjor. Oppkjøpet av både Dagbladet og andre selskaper er svært viktige og strategiske investeringer som vil sikre at Aller også i tiden fremover vil være en stor aktør i Norge.

- Det er utfordrende å opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet i et mediemarked der papirbaserte medier har nedgang. Vi må derfor til enhver tid justere ned kostnadene i de delene av konsernet hvor inntektene synker, og samtidig satse og investere innenfor det digitale området, samt i våre marketing services enheter som er i vekst.

- Vi er på god vei mot vår ambisjon om å transformere Aller fra et tradisjonelt blad- og magasin selskap til et moderne flermedialt konsern innen 3-5 år, sier adm. dir. i Aller Media AS, Roger Hansen.


Aller Medias regnskap for 2012/13* viser en omsetningsøkning på kr 191 mill. – fra kr 1.198 mill. til kr 1.389 mill. (+ 16%). EBITDA-resultatet ble kr 93 mill.
Oppkjøpet av Berner Media (Dagbladet) har ført til at omsetningen totalt sett øker. Fra regnskapsåret 2013/14 vil konsernet ha en årlig omsetning tett opp mot kr 2 mrd. og nærmere 700 ansatte.
Konsernet har i regnskapsåret tatt ekstraordinære kostnader i forbindelse med endring av pensjonsordninger (fra YTP til ITP) i Berner Media/Dagbladet og Grieg Media, men har allikevel en resultatfremgang.
EBITDA-resultatet ble kr 93 mill., som er en økning på kr 35 mill. fra året før.

Årsregnskapet 2012/2013 Aller Media AS
Se bilde.

*avvikende regnskapsår 1.10.2012 – 30.09.2013
**omsetning fra Berner Media for 2 mndr. er inkludert (august og september)