23.06.2015

Hun overtar sjefsstolen i HENNE

Tidligere utgavesjef i KK, Benedicte Wessel-Holst, overtar som redaktør etter Laila Madsö. Wessel-Holst har hatt ansvaret for magasinet i Madsös permisjon, og går nå inn i stillingen på fast basis. Benedicte Wessel-Holst har solid magasinerfaring. Hun begynte som journalist i bladet Mag i 2008, senere ble hun hanket inn til KK og har parallelt med vikariatet i HENNE, jobbet med mote- og trendstoff for KK.

-  HENNE er et magasin med stolte tradisjoner i det norske bladmarkedet! Jeg gleder meg til å fortsette jobben med å lage Norges beste magasin for kvinner som stiller høye krav til hva de bruker tiden sin på. I tillegg bidrar også HENNE-merkevaren i vår totale digitale strategi i forhold til målgruppen kvinner, forteller Wessel-Holst.

Aller Media fortsetter sin offensive satsing på kvinner i flere kanaler. HENNE øker sin frekvens fra 4 til 6 utgaver og det jobbes for fullt med fokus på digital vekst.

-  Jeg er svært glad for at Benedicte nå overtar redaktøransvaret i HENNE. Hun er et utpreget magasinmenneske med solid journalistisk tyngde og har inngående kunnskap om HENNEs målgruppe og profil, sier forlagsredaktør Ellen Arnstad.

 Foto: Yvonne Wilhelmsen

bene.jpg

Overtar sjefsstolen i HENNE: Benedicte Wessel-Holst