24.05.2016

Aller etablerer et av Nordens største byrånettverk

Etter en rekke oppkjøp de siste årene etablerer Aller nå Ahead Group, som med en omsetning på over 700 MNOK og mer enn 350 medarbeidere blir et av Nordens største byrånettverk.

Ahead er det eneste byrånettverket bestående av selskaper med særskilt spisskompetanse innen de fleste fagområder knyttet til markedsføring og forretningsutvikling, samlet i en og samme gruppe.                

I nettverket inngår Redink, Hyper, OMG og NovaVista/Fresh Thinking i Norge, Datagraf Communications og Aller Client Publishing i Danmark, Dingle og Aller Ideas i Finland, og Make Your Mark i Sverige.

Byråene i Ahead Group har spesialistkompetanse på viktige områder innen markedsføring og tjenesteutvikling som content marketing, reklame, performance marketing, CRM, SoMe, utvikling av digitale tjenester, retail- og event marketing.  

Ahead vil tilby kundene et tverrfaglig team på tvers av byråene, som gjennom helhetlig strategi og kommunikasjons-løsninger hjelper norske og nordiske kunder å ta ledende og lønnsomme posisjoner. We keep our clients ahead!

 - «Marketing Services» har blitt et viktig forretningsområde for Aller. Hvert enkelt byrå fortsetter som selvstendige enheter med sine egne kunder, men samtidig har både selskapene og markedet etterlyst en sterkere samordning av våre enheter. Selskapene utfyller hverandre svært godt, og vi har det siste året også etablert god dialog på tvers av de fire landene. Resultatet er AHEAD Group,» sier Rolf Hanche-Olsen, konserndirektør for strategi og nye forretningsområder i Aller Media Norge.

Arbeidet med å samordne selskapene i Ahead-alliansen ledes av Bente Klemetsdal. Hun har tidligere hatt en rekke ledende posisjoner i den nordiske mediebransjen.

- Markedet vi beveger oss i blir stadig mer utfordrende og terrenget vi må orientere oss i blir vanskeligere. Alle kan mer enn før, men ingen er best alene. Det blir stadig mer krevende for kunden å besitte spisskompetanse innen de ulike fagområdene, gjennom Ahead ønsker vi å tilby kundene tilgang til alt hos én. Det finnes knapt noen bedre verktøykasse å kunne presentere for våre kunder, sier Bente Klemetsdal, Vice President Ahead Group.

bente-klemetsdal.jpg

Bente Klemetsdal konserndirektør salg/marked. Foto: Curt Hjerstedt