09.08.2016

Aller Media selger kunstselskapet Fineart

Aller Media AS har solgt 100 % av aksjene i Fineart AS til en gruppering bestående av eksterne investorer og nøkkelpersoner i Fineart

Hovedpersonene i transaksjonen på kjøpersiden er daglig leder Rolf Stavnem i Fineart AS og investor og finansiell rådgiver Eirik Bergh, som via sine investeringsselskaper ART Group AS og Nordic Discovery AS blir de største aksjonærene i Fineart AS.

Naturlig å selge
Fineart er Norges ledende virksomhet knyttet til salg av kunst via netthandel i Norge og har i tillegg Skandinavias største kommersielle kunstgalleri på Tjuvholmen i Oslo. Omsetningen siste år var 48 MNOK, opp 14 % fra året før.
- Da vi kjøpte Fineart i 2011 anså vi netthandel som et naturlig vekstområde for oss. Fineart har vært en god investering for, men de siste årene har vår vekststrategi gått i andre retninger, med redusert fokus på netthandel. Samtidig har Fineart satset tungt på et fysisk galleri, som heller ikke er naturlig for oss som medieselskap. Vi så det derfor naturlig for oss å selge, sier konserndirektør Rolf Hanche-Olsen. 

Finart vurderer internasjonal satsing
Fineart på sin side ønsker nå å videreutvikle den ledende posisjonen de har i Norge og vurderer en sterkere internasjonal satsing.
- Fineart vil fokusere på å styrke netthandelsvirksomheten parallelt med at det vurderes flere fysiske lokasjoner, både egeneide og franchise. Selskapet vil også fokusere mer på innramming og andre deler av verdikjeden. Det er videre nærliggende å ta en sterkere posisjon innenfor annenhåndsmarkedet, sier daglig leder i Fineart Rolf Stavnem.

Aksjene ble overdratt til nye kjøpere 29. juni 2016.