06.02.2017

Innholdsprodusent i contentavdelingen i Aller Media (kommersiell avdeling)

Er du en digital forteller? Kan du begeistre? Er du en superdesker som kan skape trafikk og oppmerksomhet i alle kanaler? Vi søker en innholdsprodusent med redaksjonell erfaring til contentavdelingen i Aller Media.

Aller Media har en sentral annonsesalgsorganisasjon som har ansvaret for annonsesalget for hele produktporteføljen og kjennetegnes av stor faglig dyktighet, godt humør og stå-på-vilje. Annonsesalget i Aller Media er kommet svært langt på digitale løsninger, og er blant landets ledende i bruk av automatiserte og programmatiske annonseverktøy. 

Nøkkelferdigheter for stillingen:
- Erfaring fra redaksjonell virksomhet (gjerne forbrukerjournalistikk) – gode skriveferdigheter. 
- Blikk for ulikheter og styrker mellom kanaler og plattformer.
- Erfaring med alle redskapene i den digitale verktøykasse, inkludert ulike produksjons-systemer (og vilje til å lære nye).
- Øye for det visuelles funksjon i både redaksjonell og kommersiell setting.
- Erfaring fra vurdering og kjøp av redaksjonelt innhold fra tredjepart
- Interesse for videreutvikling av kommunikasjon på digitale kanaler, også med levende bilder.
- Erfaring med sosiale medier i redaksjonell sammenheng.
- Kommersiell legning og evne å sette seg inn i våre annonsørers utfordringer
- Er kreativ og ser muligheter, ikke begrensninger


Vi søker deg med stor gjennomføringskraft som kan være med å løfte innholdsmarkedsføringen på alle kanaler i Aller Media videre. Du vil, sammen med det øvrige teamet, hjelpe våre kunder med å finne effektive og spennende kommunikasjonsløsninger – og utvikle de gode historiene som får merkevaren til å leve. Du er løsningsorientert, en god lagspiller og vant med å jobbe med sammensatte behov og tidspress. 

Målet er å lage den gode historien presentert i et redaksjonelt format som bygger merkevarer, flytter holdninger og selger produkter. Vi tror på overordnede kommunikasjonskonsepter og kampanjer som engasjerer og skaper nysgjerrighet og interesse.

Innholdsmarkedsføring vokser og er i konstant utvikling. Dette er en unik mulighet til å ta en rolle innenfor dette segmentet, og være med å forme den videre utviklingen.

Send din søknad så snart som mulig, og senest innen mandag 20. februar 2016, til [email protected]. Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingens leder Asbjørn Halvorsen, telefon 95 20 55 15 eller [email protected]