30.11.2017

Vi søker Digital produktdirektør i Aller Media

Til å lede arbeidet med å utvikle morgendagens medieprodukter for Norges nest største digitale medieaktør søker vi en direktør for produktutvikling.

I vår norske medieportefølje inngår nettstedene til store merkevarer som Dagbladet, SOL, Se og Hør, KK, Dinside og Lommelegen – viktige nettsteder som når nesten 2 millioner nordmenn hver eneste dag, som avslører og setter dagsorden i samfunnet, som er nyttige, og som underholder og gleder. Vi opplever solid vekst på våre digitale produkter og leverer god lønnsomhet.

Hos oss jobber vi med produkter som brukes av så mange hver eneste dag at vi kan se effekten av det vi skaper med en gang. Det betyr at ditt bidrag betyr mye, og det gir oss et helt unikt utgangspunkt for å eksperimentere og teste oss fram til gode løsninger.  

I året som gikk hentet vi priser både nasjonalt og globalt for innovativ historiefortelling og nyskaping. Vi inviteres til konferanser for å presentere case og innsikt fra vårt utviklingsarbeid. Det skal vi fortsette med og styrke ytterligere.

Arbeidet til produktavdelingen er tverrfaglig og en viktig del av avdelingens oppdrag er å kalibrere tannhjulene som må spille sammen for å bygge gode medieprodukter; strategi, redaksjonell profil og innhold, salg og kommersielle løsninger, analyse og innsikt, utvikling og teknologi. Drømmekandidaten til jobben som digital produktdirektør behersker alle fagområdene, men enda viktigere er det at du er nysgjerrig og kan bygge entusiasme på tvers av ulike fagmiljø.

Vi jobber i tråd med agile utviklingsprinsipper og henter metodisk inspirasjon fra Lean Startup og Design Thinking. Vi vil levere på mål, ikke feature requests. Den vi søker bør ha god kjennskap til disse tilnærmingene. 

Aller Media har som generell rettesnor at vi skal søke samarbeid og gode partnerskap på de områdene der andre kan bidra til å styrke oss. Vi har et dypt partnerskap med Google, vi bruker hele deres stack på annonseteknologi, vi drifter i Google Cloud, vi var først ute på AMP og vi er en av Nord-Europas største mottakere av finansiering fra Google’s Digitial News Initiative. Vi jobber også tett med Facebook, og var først på Instant Articles. Våren 2017 inngikk vi partnerskap med StartupLab for å styrke samspillet med det stadig mer vitale oppstartsmiljøet i Oslo.

Digital produktdirektør inngår i ledergruppen til Aller Medias avdeling for digital utvikling og innovasjon, og rapporterer til konserndirektør for området.

 Arbeidsoppgaver:

 • Personal- og budsjettansvar for produktavdelingen (pt 7 personer)
 • Ansvar for overordnet roadmap
 • Oppfølging av produkteierne og fremdrift for deres team
 • Prosessansvar for utviklingsmetodikk
 • Sikre at vi har gode produktstrategier for alle delområder
 • Bygge kultur i egen avdeling
 • Bidra til at Aller Media oppleves som ledende og innovativ både internt og eksternt

 Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til smidig utviklingsmetodikk/lean startup/design thinking
 • Evne til å se helhet, og delenes bidrag til helheten
 • Prosjektledelse og ledererfaring
 • Høyere utdanning, gjerne innen et teknologifag
 • Kommersiell teft og forretningsforståelse  
 • Kan holde mange baller i luften samtidig
 • Dyktig i kommunikasjon og presentasjon

 Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø med innovatører i den digitale mediebransjen
 • En distribusjonskraft for nye produkter som knapt har sidestykke i norsk medielandskap
 • En vilje til å satse, eksperimentere og investere for å være ledende som digital publisist
 • Deltagelse (og bidrag) på konferanser
 • Kompetansehevende tiltak etter behov  
 • Karriereoppfølging og ledertrening 
 • Muligheter for internasjonalt arbeid gjennom vår tilknytning til Aller Media i Norden (SE, FI, DK, NO).

 Søknad og CV sendes Lars Esholdt i Esholdt Executive Search, [email protected].

 Frist: 15. desember 2017

 Spørsmål om stillingen kan rettes til Stephan Granhaug, konserndirektør digital utvikling og innovasjon, Aller Media AS, [email protected], tlf 982 03 212.