09.11.2018

Ahead Group Norway styrker seg på retail med Retail House

Aller Media har inngått en avtale om å kjøpe 70 prosent av Retail House i Norge. Avtalen omfatter i tillegg et formalisert samarbeid med Retail House i Sverige. Hvilket er i tråd med Allers byrånettverk, Ahead Group, sitt mål om å styrke den nordiske byråsatsningen.

Oppkjøpet innebærer at Retail House skal fortsette sin drift som tidligere, men at de nå blir en del av Ahead Group Norway. Stig Ove Gulbrandsen, som blir styreleder for byrået og er daglig leder i Nova Vista, sier kjøpet av Retail House styrker nettverkets posisjon for nordiske leveranser og som partner for retailaktører. 

- Byrågruppen opplever en stadig økende etterspørsel etter nordiske leveranser, noe vi i enda større grad innfrir med denne transaksjonen, sier han.

Økt konkurransekraft
Martin Mostrøm, Daglig leder i Retail House i Sverige, sier han er svært glad for at det nå inngås et formalisert samarbeid på tvers av landegrensene.
¬¬- Som i Norge, ser vi at stadig flere kunder ønsker et byrå som kan levere tjenester i hele Norden. Avtalen innebærer at vi større grad kan ta på oss nordiske prosjekter, og på den måten styrke vår konkurransekraft, sier Mostrøm.

Skal operere fritt i markedet
Retail House skal som de andre byråene i nettverket operere fritt i markedet og konkurrere med egen kraft.
- Selv om Retail House skal operere fritt i markedet, blir de nå en del av landets ledende byrånettverk Ahead Group Norway. Dette innebærer at selskapet enklere får tilgang på spesialkompetanse innen andre kommunikasjonsdisipliner når det er nødvendig, sier Stig Ove Gulbrandsen.

Spesialistkompetanse
Byråene i Ahead Group har spesialistkompetanse på viktige områder innen markedsføring og tjenesteutvikling som content marketing, reklame, design, performance marketing, CRM, SoMe, digital tjenesteutvikling, event og retail. Ahead Group Norway omsetter i Norge samlet for over 450 MNOK og har mer enn 200 ansatte.