28.03.2014

Aller forsterker sin digitale satsing

Aller kjøper 100 % av Scandinavian Online AS (sol.no) og styrker dermed sin digitale posisjon ytterligere. Aller eier fra før 49,9 % av selskapet, og overtar de resterende aksjene fra Eniro AS.

Sol.no ble lansert på midten av 90-tallet og er en viktig del av norsk internetthistorie og utvikling. Fra tidligere å være en klassisk startside er SOL`s nye strategi å være en nyhetsaggregator, som samler de viktigste nyhetene for brukerne.

I 2013 kjøpte også Scandinavia Online AS søketjenesten Kvasir fra Eniro AS.  Sol.no er en av de største nettstedene i Norge og har nå ca. 1,4 mill. unike brukere pr uke. Omsetningen i 2013 var kr 65,8 mill. og driftsresultatet (EBITDA) ble kr 11,8 mill.

- Eniro har som en aktiv eier vært med på utviklingen av SOL, som nå står godt rustet for videre vekst. Vi øker nå vårt fokus på kjernevirksomheten som er digitalt lokalt søk, og ser at SOL fremover vil ha et større potensiale med Aller som heleier, sier Pierre Mårtensson, administrerende direktør i Eniro Norge. 

Scandinavia Online AS vil inngå i Berner Media og bli et heleiet søsterselskap til DB Medialab AS (Dagbladets digitale selskap), med Stephan Granhaug som adm. direktør.  Med en digital omsetning på over kr 300 mill. får Aller-konsernet dermed en enda mer tydelig og ledende posisjon i det digitale mediemarkedet.

- Med dette kjøpet tar vi et nytt steg mot vårt langsiktige mål om å gjøre Berner Media til et av de aller sterkeste og mest spennende digitale enheter i Norge, sier adm. direktør Tore Stangebye i Berner Media.