19.01.2017

Aller Media dobler driftsresultatet

Aller Media AS i Norge oppnådde et driftsresultat (EBITDA) på 142,9 MNOK siste år, som er en forbedring på 98 % fra året før.

En vesentlig del av forbedringen skyldes forbedret resultat fra den ordinære driften som ble styrket til tross for fortsatt kraftig inntektsnedgang fra tradisjonelle medier samt at Aller hadde reduserte omstillingskostnader. Omsetningen gikk tilbake med 5 % siste år, til 1.821 MNOK. Aller-konsernet har avvikende regnskapsår og avsluttet regnskapsåret 2015/16 30. september.

Det er spesielt konsernets printvirksomhet som styrket resultatet i året som gikk. Så vel Dagbladet på papir som ukepressevirksomheten viser solide resultater. Det digitale annonsemarkedet gikk noe tilbake og rammet også Aller Medias digitale inntekter.

Forretningsområdet Marketing Services ble ytterligere styrket i året som gikk. I løpet av året kjøpte Aller Media seg ytterligere opp i flere av selskapene. Forretningsområdet omsetter nå for ca 400 MNOK og lønnsomheten er god.

Eierskapet i reisesatsningen Aller Travel, som vokste kraftig i året som gikk, ble overført til det danske søsterselskapet Aller Media A/S pr. 1.oktober 2016. Kunstselskapet Fineart AS er også solgt i løpet av året.

- Vi er godt fornøyd med at resultatet øker i en periode med kraftige endringer i bransjen og i av Aller Media. Vi har gjennomført betydelige omstillingstiltak for å møte utviklingen, og vi har lagt grunnlaget for en god digital vekst som vi har sett gode resultater av fra høsten 2016. Vårt arbeid med å transformere Aller Media fra et tradisjonelt ukepresseselskap til et digitalt fokusert medie- og marketingselskap går etter planen. Samarbeidet mellom de ulike forretningsområdene styrkes stadig, noe som gjør Aller Media til et kraftfullt mediehus, sier konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media. 

Aller Media AS er 100 % av eiet av danske Aller Holding A/S. 

dag_sorsdahl_583x384.jpg

- Vi har valgt å være åpne og bruke partnere aktivt til å hjelpe oss med å nå våre ambisjoner, sier konsernsjef Dag Sørsdahl.