31.10.2018

Aller Media etablerer byråkonsernet Ahead Group Norway AS med Per Engh Halvorsen som administrerende direktør

Aller Media samler nå alle sine norske marketing selskaper i byrånettverket Ahead Group i et eget konsern under navnet Ahead Group Norway AS. Dette skal bli en av de største og mest kraftfulle byrågrupperingene i Norge, tilpasset den nye mediehverdagen, sier Per Engh Halvorsen, som blir administrerende direktør i det nye selskapet.

Ahead Group Norway omfatter selskapene Hyper, OMG, Nova Vista, Uniform og Redink samt datterselskaper av disse, som i dag har sterke posisjoner i markedet innenfor blant annet digital markedsføring, CRM, performance marketing, innholdsmarkedsføring og opplevelsesbasert markedsføring. Samlet omsetter selskapene for ca. 450 mill. kroner og med 200 ansatte. Selskapene har hittil vært eid av Aller Media og hatt et nettverkssamarbeid. Nå overføres eierskapet til det nyopprettede Ahead Group Norway AS, som etablerer en egen ledergruppe. Samtlige selskaper vil drives videre under sine respektive merkenavn.
- Aller ønsker å ta et sterkere industrielt grep om sin satsing på marketing. Dette er et av våre vekstområder og vi ønsker å realisere enda mer av kraften i porteføljen gjennom et tettere samarbeid mellom selskapene, til det beste for kundene og nye vekstmuligheter for selskapene, sier konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl.

Ny administrerende direktør, Per Engh Halvorsen, var med å starte Redink og har siden ledet oppbyggingen av selskapet, som i dag er ett av Norges største kommunikasjonsbyråer, med en byråinntekt på ca 100 millioner kroner og 80 ansatte. Han har tidligere vært med å utvikle selskaper innenfor Dinamo og har også bakgrunn som informasjonssjef fra blant annet Kværner og Telenor. Per vil også bli en del av konsernledelsen i Aller media og rapportere til konsernsjefen.
- Per Engh Halvorsen har vist at han er en kulturbygger som forstår den nye mediehverdagen. I tillegg har han vist at han kan levere resultater og har en bred og allsidig erfaring fra kommunikasjonsbransjen. Per har de beste forutsetningene for å fylle denne nye rollen, sier Dag Sørsdahl.

Ahead Group Norway AS blir den største enheten i Aller konsernets skandinaviske byrånettverk, som totalt omfatter 10 selskaper og ca 500 ansatte med en omsetning på ca 1 milliard kroner. Gruppen forvalter i dag noen av Nordens sterkeste merkevarer.
- Med det utgangspunktet vi har - med «kongeposisjoner» på flere områder - er vi nødt til å ha høye ambisjoner. Tilsammen utgjør selskapene i Ahead Group det mest komplette marketingmiljøet i Norge. Min viktigste oppgave blir å legge til rette for samspill mellom selskapene og sørge for at energi og kompetanse flyter riktig og kommer våre kunder til gode, sier Engh Halvorsen, som gleder seg til å ta fatt på oppgaven, sammen med de flinke folkene i Ahead Group Norway.

Konserndirektør for strategi og nye virksomhetsområder i Aller Media, Rolf Hanche-Olsen, har stått i fronten for Aller-konsernets oppkjøp de siste årene, inklusive oppbyggingen av forretningsområdet Marketing Services.
- Vi startet med å kjøpe og videreutvikle sterke, selvstendige selskaper, før vi etablerte Ahead Group som et norsk og nordisk nettverk. Nå tar vi et industrielt grep og realiserer del 3 i den langsiktige planen. Vi har hittil sagt at energi går foran synergi. Slik vi rigger oss nå mener vi at vi skal klare å få til begge deler, sier Rolf Hanche-Olsen om endringene som nå skjer.

Engh Halvorsen tiltrer i stillingen 1. november.