12.08.2014

Aller Media kjøper Datagraf-konsernet

Oppkjøpet gjør Aller til en av Nordens største aktører innenfor client publishing og skal gjøre Aller til nordisk markedsleder innenfor det voksende content marketing-området.

Aller Media A/S i Danmark har i dag kjøpt alle aksjene i Datagraf-konsernet - som omfatter Datagraf Communications og DG Media Danmark, Norge og Sverige med en kundebase på ca. 200 magasin- og kommunikasjonskunder. 

Datagraf-konsernet, er ledende aktør på det danske markedet innenfor redaksjonell kommunikasjon, client publishing og content marketing, og som i tillegg har datterselskaper i Norge og Sverige. Datagraf-konsernet omsetter for et betydelig tresifret millionbeløp og har 144 ansatte. Oppkjøpet er det tredje største oppkjøpet i Danmark.

- Datagraf og DG er en god strategisk match med Aller-konsernets eksisterende virksomhet generelt og i særlig grad mot våres client publishing og content marketing-aktiviteter, der vi blant annet har virksomhetene Aller Client Publishing i Danmark, REDINK i Norge og Make Your Mark i Sverige er. Den forretningsmessige linken og sterke matchen i forhold til kunder og målgrupper sikrer Aller en markedsledende posisjon på det danske markedet innenfor client publishing og content marketing og styrker samtidig tilstedeværelsen ytterligere i Norge og Sverige, sier adm. dir. i Aller Media A/S, Danmark, Pål Thore Krosby.

Innenfor de ovenstående forretningsområdene eier også Aller annonsesalgselskapet HS Media. Tilsammen har Aller-konsernet flere enn 260 ansatte på nordisk plan innenfor dette området.

- Vi forventer en kontinuerlig vekst innenfor redaksjonell og innholds basert kommunikasjon i de kommende år. Det er konsernets ambisjon å bli nordisk markedsleder innenfor content marketing. På kort sikt får vi styrket Aller Medias relevans hos annonsører og andre B2B-kunder lokalt og på nordisk plan, og Aller får tilført ytterligere kompetanse og redaksjonelt stoff som vi igjen kan dra nytte av i våres publikasjoner, sier Pål Thore Krosby.

Aller Media fremtidige planer er helt på linje med Datagraf-konsernets egne ambisjoner før oppkjøpet ble en realitet. Direktørene og eierne av Datagraf-konsernet, Svend Erik Baadsgaard og Kristian Lautrup-Nilsen, er glade for å bli en del av Aller Media.

- Aller er den perfekte match og gir oss mulighet for å styrke våres tilbud til kundene og innfri våres ambisjoner om ytterligere vekst i Norden, uttaler Kristian Lautrup-Nielsen, adm. dir. i DG Media.

- Datagraf Communications er sterkt forankret i den redaksjonelle formidlingen av innhold til magasiner og på digitale medier. Vi gleder oss til å utvikle oss i felleskap – på tvers av medier og på tvers av landegrensene, sier Svend Erik Baadsgaard, adm. dir. i Datagraf Communications.

Datagraf Communications og DG Media fortsetter inntil videre som selvstendige selskaper med eksisterende ledelse, eiet av Aller Media, Danmark. Det nye eierskapet vil ikke medføre organisatoriske endringer i noen av selskapene.

Ledelsen i Aller Media AS, Norge er også fornøyd med oppkjøpet og det kommende samarbeidet.

- Det danske oppkjøpet er spennende og strategisk riktig, og bygger på samme strategi som vi har lagt i Norge med satsning på marketing services. Datagraf er en slags blanding av vårt REDINK og HS Media, to selskaper som vi i Norge er strålende fornøyde med. At vi driver med samme type virksomhet i flere land åpner opp for samarbeidsmuligheter. Derfor er det også bra for begge parter at Per Engh Halvorsen fra REDINK går inn i styret i Datagraf, sier Rolf Hanche Olsen, direktør for strategi og forretningsutvikling i Aller Media AS, Norge.

- Dette er et offensivt grep i et voksende og lønnsomt marked og vil posisjonere Aller som den største «content-aktøren» i Norden. Jeg er glad for å få kunne være med på å utvikle det nye Aller selskapet videre gjennom styret og forhåpentligvis bidra til å legge grunnlaget for et godt og bredt nordisk samarbeid innenfor content marketing, sier Per Engh Halvorsen, adm. dir. i REDINK.

 http://www.dgcommunications.no