22.01.2016

Aller Media Konsern med stabil omsetning i 2014/2015 og forbedrer sitt resultat vesentlig

EBITDA resultatet ble på kr 151,3 mill. kroner, som er en forbedring med kr 78 mill. fra året før. Resultatendringen skyldes ny virksomhet, gode posisjoner i annonsemarkedet digitalt, og kostnadsreduksjoner som mer enn oppveier for printmedienes omsetningsnedgang.

- Vi er godt fornøyd med at konsernets resultat øker, og at vi klarer å møte den kraftige nedgangen i printomsetningen med kostnadstiltak, samt utvikling av vår virksomhet, sier Dag Sørsdahl, konsernsjef i Aller Media.
 
– Samlet annonseomsetning for medievirksomheten var på kr 481 mill. kroner som er en reduksjon på 0,7 % fra året før. Dette tror jeg er meget sterke tall i det norske konkurransebildet, sier Sørsdahl.

Aller Media-konsernet hadde en økning knyttet til digitale medier med 14 %, og ny omsetning fra OMG AS, hvor Aller kjøpte 60 % av aksjene med regnskapsmessig virkning fra og med 1. januar, noe som har innvirket positivt på resultatet.

– Våre digitale medier øker omsetningen og forbedrer sine resultater. I tillegg er Marketing Service-området blitt forsterket med kjøpet av OMG AS, og Aller har med dette økt sitt tjenestetilbud innenfor Marketing Service-området. Resultatene fra selskapene er gode, og vi forventer fortsatt vekst og økt samhandling mellom selskapene og med mediedivisjonen, sier Dag Sørsdahl videre.

I 2014/15 er det påløpt omstillingskostnader til nedbemanning og skifte av ledelse, samt at Dagbladets leiekontrakt på Havnelageret er terminert mot et engangsvederlag. Aller og Dagbladet flyttet inn i nye tidsriktige lokaler på Hasle i mars/april, beslutninger som trekker ned resultatet før skatt.

– I Aller-konsernet vil de papirbaserte mediene fortsatt være viktige, samtidig vil vi fortsette å tilpasse oss markedet og redusere kostnadsnivået også i 2015/16, samt å forsterke utvikling av våre digitale posisjoner.

 – Målsettingen om å transformere Aller – fra et tradisjonelt ukeblad- og magasinselskap – til også å være et digitalt media- og marketingkonsern, har vært sterkt gjeldende i 2014/2015 og skal videreføres fremover. Her ser vi at samlokaliseringen mellom Aller og Dagbladet har gitt mange positive effekter, og at samarbeid og samhandling mellom alle konsernets selskaper, gjør Aller til et kraftfullt mediehus, avslutter Dag Sørsdahl.