08.06.2018

Aller Media søker Digital produkteier for Dagbladet og Dinside

Vi leter etter deg som vet hvordan man kan bruke innhold, mennesker og teknologi til å skape digital vekst og kvalitet for Dagbladet og Dinside. Du trigges av muligheten til å skape nye produkter i et samspill mellom teknologi som maskinlæring, automatisering, personalisering, kunstig intelligens og en redaksjon.

I Aller Medias norske medieportefølje inngår nettstedene til store merkevarer som Dagbladet, SOL, Se og Hør, KK, Dinside og Lommelegen – viktige nettsteder som når nesten 2 millioner nordmenn hver eneste dag, som avslører og setter dagsorden i samfunnet, som er nyttige, og som underholder og gleder. Vi opplever solid vekst på våre digitale produkter og leverer god lønnsomhet.

Nå leter vi etter en digital produkteier som vil videreutvikle Dagbladet og Dinside. Digital produkteier jobber tverrfaglig for å bygge gode medieprodukter – og får til et samspill mellom strategi, redaksjonell profil og innhold, salg og kommersielle løsninger, analyse og innsikt, utvikling og teknologi. Produkteier deltar i formuleringen av merkevarenes digitale strategi og omsetter strategien til konkrete oppgaver sammen med designavdelingen og utviklingsavdelingen.

Arbeidsoppgaver
- Sikre at vi har god produktstrategi
Ansvar for roadmap for produktet
Oppfølging av fremdrift for utviklingsteam
Ansvarlig for tett samarbeid med redaksjonen og kommersiell avdeling
Sikre at vi jobber med smidig utviklingsmetodikk
Kontinuerlig prioritering og forankring av oppgaver, samt ansvar for at vi måler, tester og evaluerer
Bidra til at Aller Media oppleves som ledende og innovativ, både internt og eksternt

 Å jobbe hos oss
Hos oss jobber vi med produkter som brukes av så mange hver eneste dag at vi kan se effekten av det vi skaper med en gang. Dermed betyr ditt bidrag mye, og det gir oss et helt unikt utgangspunkt for å eksperimentere og teste oss fram til gode løsninger.  

Vi henter priser både nasjonalt og globalt for vår innovative historiefortelling og nyskaping. Vi inviteres til konferanser for å presentere case og innsikt fra vårt utviklingsarbeid. Det skal vi fortsette med, og styrke ytterligere.

Aller Media har som generell rettesnor at vi skal søke samarbeid og gode partnerskap på de områdene der andre kan bidra til å styrke oss. Vi har et dypt partnerskap med Google og er en av Nord-Europas største mottakere av finansiering fra Google’s Digitial News Initiative. Vi har et partnerskap med StartupLab for å styrke samspillet med det stadig mer vitale oppstartsmiljøet i Oslo og nylig besluttet vi å samarbeide om innloggingsløsning med Amedia.

Vi jobber i tråd med agile utviklingsprinsipper og henter metodisk inspirasjon fra Lean Startup og Design Thinking. Vi vil levere på mål, ikke feature requests.

Dine kvalifikasjoner og egenskaper
Du har tidligere erfaring med produktutvikling for et redaksjonelt digital produkt.
Vi ser for oss at du har erfaring fra smidig utviklingsmetodikk/lean startup/design thinking, og er komfortabel med å løse problemer sammen med et utviklingsteam.
Du har gjerne høyere utdanning, innen eksempelvis teknologi- eller mediefag.
Du har en grunnleggende digital forretningsforståelse.
- Du er brennende opptatt av behovene til våre sluttbrukere. Du motiveres av å løse nye utfordringer gjennom kontinuerlig testing og læring.
- Du er teknisk anlagt og har høy digital forståelse og interesse.
- Du er analytisk og bekvem med å tenke langsiktig, samtidig som du får energi av å jobbe operasjonelt. Ikke minst er du flink til å samarbeide og kan bygge entusiasme på tvers av ulike fagmiljøer.

Digital produkteier for Dagbladet inngår i Aller Medias avdeling for digital utvikling og innovasjon, og rapporterer til digital produktdirektør.

Vi kan tilby
Konkurransedyktige betingelser
Et godt og uformelt arbeidsmiljø med innovatører i den digitale mediebransjen
En distribusjonskraft for nye produkter som knapt har sidestykke i norsk medielandskap
- En vilje til å satse, eksperimentere og investere for å være ledende som digital publisist
- Deltagelse (og bidrag) på konferanser
- Kompetansehevende tiltak etter behov  
- Karriereoppfølging og ledertrening 
Muligheter for internasjonalt arbeid gjennom vår tilknytning til Aller Media i Norden (SE, FI, DK, NO)

 Søknad og CV sendes til [email protected].

Frist: 20. juni 2018
Spørsmål om stillingen kan rettes til Anna Jonzén, digital produktdirektør, Aller Media AS, [email protected], tlf 468 30 175.