16.04.2015

Aller Media styrker satsingen på kvinner i alle kanaler!

Ansvarlig redaktør Gjyri Helén Werp går over i en ny stilling knyttet til et digitalt konsernprosjekt som skal rette seg mot kvinner. I den forbindelse blir Hilde Beate Berg ny ansvarlig redaktør for forretningsområdet «Kvinner Trend». Ellen Wisløff blir redaktør for KK på print.

 

Gjyri Helén Werp startet som sjefredaktør i KK i 2008, og har det siste året også hatt det overordnede redaktøransvaret for magasinene HENNE og STYLEmag. Under Gjyri Heléns ledelse har merkevaren KK ekspandert på flere plattformer. Hun har, sammen med en dyktig redaksjon, skapt nye inntekter og nye forretningsområder for den tradisjonelle merkevaren både gjennom events, reiser, samt en solid portefølje av spin offs i nisjemarkedet. Ikke minst så har KK sikret seg en sterk digitalt posisjon overfor norske kvinner.

For sin mangeårige innsats i forbindelse med utviklingen av merkevaren KK, fikk Gjyri Helén Werp den prestisjetunge prisen som «Årets nyskaper» i kraft av Oslo Redaktørforening i 2014.

- Jeg har hatt noen fantastiske år i arbeidet med KK-merkevaren, og er veldig stolt av det vi har oppnådd. KK er i dag en merkevare på alle plattformer og som er godt rustet til å møte de nye medievanene. Vi skal fortsatt være ledende på alle plattformer i forhold til målgruppen kvinner og jeg ser fram til å få jobbe med nye vekstprosjekter i Aller Media, sier Gjyri Helén Werp.

Hilde Beate Berg kom til KK sammen med Gjyri Helén i 2008, som hennes nest kommanderende. Hun har jobbet tett med Werp i utviklingen av merkevaren i alle kanaler, det siste året som utviklingsredaktør.

- Jeg er glad for at jeg har fått jobbet så tett med Gjyri Helén i alle disse årene, og ikke minst at jeg har kunnet ha fokus på vekstområder innenfor merkevaren. Nå er jeg klar for å få ansvaret for forretningsområdet «kvinner trend» sammen med dyktige medarbeidere, sier Hilde Beate.

Ellen Wisløff går inn i stillingen som redaktør for KK på print.

- Etter å ha jobbet mange år som utgavesjef for Norges beste merkevare for kvinner, er jeg stolt over å nå bli redaktør og frontfigur for bladet, sier Ellen Wisløff.

Gjyri Helen Werp og Hilde Beate Berg vil rapportere til forlagsredaktør Ellen Arnstad innenfor medieområdet «kvinner» i Aller Media.

- Jeg er glad for at både Gjyri Helén, Hilde Beate og Ellen vil gå løs på nye utfordringer. KK er Norges eldste ukeblad , og det er en kunst å evne og kombinere en lang printhistorie med endrede brukervaner i alle kanaler. Vårt fokus fremover vil være å utvikle ulike produkter til målgruppen kvinner. Med denne endringen sikrer vi ny kraft på nye områder, samtidig som kontinuiteten ivaretas, avslutter Ellen Arnstad.

 

KK-kløver.jpg

Skal inspirere kvinner: Gjyri Helen Werp (stående),
HIlde Beate Berg (sittende fra venstre) og Ellen Wisløff 

vi_inspirerer.png

Aller Media styrker satsingen på kvinner i alle kanaler.