04.03.2015

Aller sine blader for menn tar markedsandeler

I forbindelse med offentliggjøring av GEP- og opplagstall fra TNS Gallup 3. mars befestet Aller sine manneblad-posisjon. 

- I et mediemarked der den digitale transformasjonen får mye oppmerksomhet, ser vi med glede at nisjemagasinene fremdeles står svært sterkt. Både for Autofil, Båtmagasinet og JEGER har vi en vekst som blant annet kommer av interessedrevne faktorer. Leserne setter seg ned med magasinet flere ganger, noe som gir en høyere verdi på hver enkelt leser, sier Tore Sannum, direktør i Aller Media.

Autofil (+40,9 %) og Båtmagasinet (+38,2 %) har stor økning, og bidrar til å styrke AMs markedsandel i segmentet + 0,3 prosentpoeng. Markedsandelen er nå på 40 %.

- Det er veldig gledelig å se at segmentet Bil/Båt har stor vekst i denne nisjen (frekvensjustert GEP + 38,9 %). Det er ingen tvil om at de som kjøper magasinene våre er lojale lesere. Når man først er interessert i både bil og båt, trenger leserne inspirasjon til glede og nytte, og da ser vi at Autofil og Båtmagasinet blir foretrukket av mange.

Jakt/fiskesegmentet øker med +17,1 % i bruttoeksponeringer og her har JEGER en god økning på 8,2 %.

- Jakt/ fiskesegmentet har en vekst, noe vi ser har et positivt utslag for JEGER. Her er det igjen lojale lesere som med sitt interessefelt ønsker å få råd og tips for å opprettholde jakt og friluftsgleden på topp. Det er gledelig at også Jeger tar sin klare posisjon i dette segmentet.

- Redaksjonene i Autofil, Båtmagasinet og JEGER jobber kontinuerlig for å sikre godt innhold innenfor en nisjeinteresse som treffer målgruppen i det modus leseren er i. Dette skaper dermed en god kommunikasjonskanal for våre annonsører også, avslutter Sannum.

autofil.jpg

Autofil øker med hele 40,9% GEP-eksponeringer!