23.01.2020

Digital rekordvekst for Aller Media

Kraftig digital bruker- og annonsevekst gir positive resultater for Aller Media.

Aller Media er nå klare med sitt årsregnskap for det avvikende regnskapsåret 2018/2019.
- Vi har kraftig vekst både i sidevisninger og i antall digitale abonnenter. I tillegg har vi triplet seertallene på web-TV. Det har gitt solid digital inntektsvekst i medieområdet, sier konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl.

4 på topp 20
Aller Media kan vise til et positivt resultat for medieområdet med EBITDA på 133 millioner, opp 2,5% prosent, med en EBITDA margin på 9,9% som er marginvekst sammenlignet med året før. Medieområdet hadde i fjor en omsetning på over 1,3 milliarder.
Årsres medieområdet.jpg

- Det siste året har vi investert vesentlig i digital vekst. I tillegg har magasinene og papiravisa hatt en bedre opplagsutvikling enn prognostisert, sier konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl.

Sterk resultatforbedring i Dagbladet med EBITDA MNOK 75,0 (61,0) gir en margin på 12,5% (10,0%).
Medietallene fra MBL viser at Aller Media nå er Norges nest største mediekonsern målt i persondekning, og fire av konsernets nettsteder er på topp 20 listen for mobil.
- Det er kombinasjonen av bredde og nisje som gjør Aller Media unikt. Med trafikkmotoren Dagbladet og nisjene Se og Hør, KK, DinSide og SOL når vi til sammen 2,5 millioner mennesker, sier Sørsdahl


Aller Media har avvikende regnskapsår fra 1. oktober til 30. september. I denne perioden hadde Dagbladet en vekst i sidevisninger på mobil på 31,9% sammenlignet med året før. Totalt for dekstop og mobil var veksten 16%. Seoghør.no hadde en vekst i sidevisninger på 15% og KK.no en vekst på 2%.
Dagbladet Pluss AS passerte i desember 100 000 digitale abonnenter.
- Selv om vi ser kraftig vekst i antall digitale abonnenter i Dagbladet Pluss, er driftsresultatet for dette selskapet fortsatt selvsagt negativt. Å bygge opp nye forretningsområder krever investeringer, sier Sørsdahl.

Ahead Group
Foruten medieområdet eier Aller Media en rekke andre selskaper, blant annet et av Norges største byråkonsern, Ahead Group Norway AS. 2018/19 var et oppryddingsår for Ahead, med blant annet betydelige omstillingskostnader knyttet til Hyper og Redink-fusjonen. I løpet av året gjennomførte Ahead oppkjøp av Oculos AS og fusjonerte selskapet med OMG AS, som har skapt et av Norges ledende miljøer innen CRM, personalisert markedsføring og performance.

Resultat konsern 2018/2019
For hele konsernet Aller Media var omsetningen på 1,7 milliarder i 2018/2019 og EBITDA var på 129 millioner.
Årsres konsern.jpg

God fart
I løpet av fjoråret kunne Aller Media vise til en rekke nylanseringer.
- Vi jobber kontinuerlig med forbedring og innovasjon. Bare det siste året har vi lansert flere nisjenettsteder/tjenester, web-TV-konsepter og podkaster, sier Sørsdahl.

Første kvartal i regnskapsåret 2019/2020 er også lovende. Dagbladet har i denne perioden hatt en sidevisningsvekst på hele 47,6% på mobil sammenlignet med samme periode i fjor. Total på desktop og mobil var veksten 31,9%. KK.no har hatt en vekst i sidevisninger på 15%.
- Vi fortsetter den digitale veksten. I vårt første kvartal hadde vi 11% vekst i digitale annonseinntekter sammenlignet med året før. Vi kommer fremover til å satse ytterligere for å kunne ta en enda større digital posisjon med våre sterke merkevarer, sier Sørsdahl.

Etter første kvartal i 2019/20 har konsernet bedre opplagsutvikling enn prognostisert, og har akkumulert 11 % digital vekst i annonseomsetning mot fjorår. To print-publikasjoner, Autofil og Båtmagasinet er solgt og vil bli overført til eksterne kjøpere i løpet av januar og februar. Børsen.no er lansert med en meget god start og selskapet Diar er etablert i samarbeid med Amedia. Det blir også videre bruk av aID i samarbeid med Amedia.

I desember solgte Aller Media alle sine aksjer i Nettbil AS til Schibsted.
Motimate AS har hentet ny kapital i 2019. Aller Media eier nå 43,6% av aksjene.​