23.01.2017

Ellen Arnstad slutter i Aller Media - Ingrid Skogrand er ansatt som ny konserndirektør

Etter 26 år i Aller Media slutter Ellen Arnstad (51) som konsernredaktør og sjefredaktør i Se og Hør og seoghør.no. - Jeg vurderer mange spennende muligheter fremover. Jeg har lært ekstremt mye gjennom min lange fartstid i Aller-konsernet. Det skal jeg nå bruke på min jobbreise videre, sier Ellen Arnstad.

Ingrid Skogrand (41) overtar som konserndirektør med ansvar for forretningsområdet «Kvinne/Tema». Skogrand har lang fartstid i Aller Media og har fram til nå hatt ansvaret for Aller Medias kvinneportefølje. Hun har tidligere blant annet vært sjefredaktør i Allers. Ulf Andre Andersen (49) konstitueres som ansvarlig redaktør i Se og Hør og seoghør.no. I forbindelse med endringen, overtar Ingrid Skogrand også resultatansvaret for seoghør.no.

- Ellen har vært viktig for Aller Media i mange år og jeg er svært takknemlig og har stor respekt for det arbeidet hun har nedlagt hos oss gjennom alle disse årene, og jeg ønsker henne lykke til videre, sier konsernsjef Dag Sørsdahl.

Mange fantastiske år
Siden høsten 2015 har Ellen Arnstad hatt ansvar for forretningsområdet «Kvinne/Tema» som har innbefattet alle print-merkevarene (Se og Hør, Allers, KK, Vakre Hjem & Interiør, Autofil, Båtmagasinet, Jeger Hund & Våpen og diverse spesialutgaver). Hun har i tillegg hatt ansvaret for Aller Forlag, samt vært sjefredaktør for seoghør.no, en ledende digital site for Aller. Arnstad har også hatt ansvaret for flere fellesavdelinger innenfor den publisistiske virksomheten; design og layout, reise, mat mm som i dag betjener alle merkevarene i Aller, inkludert Dagbladet. Hun har også vært styreleder i Grieg Media siden høsten 2015.

- Jeg har hatt mange fantastiske år i Aller. Jeg har hatt nye faglige utfordringer hele tiden, og fått mulighet til å utvikle meg gjennom alle disse årene. Det er hovedgrunnen til at jeg har vært i konsernet så lenge. Jeg har hatt en arbeidsgiver som har gitt meg stor tillit, noe jeg er svært takknemlig for. Etter nøye vurdering, og en tankeprosess over tid, har jeg kommet fram til at dette er et riktig tidspunkt for meg å gjøre en omdreining i livet. Jeg starter nå på mitt jobbliv nummer to, og jeg skal bruke alt jeg har opparbeidet meg av kompetanse i en ny karriere, sier Arnstad.

- Jeg er så heldig at jeg kan se tilbake på erfaring fra mange redaktørroller innenfor ulike innholdsgenre, samt de siste 4 årene som sjefredaktør i Se og Hør på alle plattformer, som er en av de sterkeste merkevarene i Norge.  Jeg har i mange år jobbet med krevende ledelse i en mediebransje i endring. Det har vært nedbemanninger, omstruktureringer og tilpasning av kostnader knyttet til markedsutviklingen. I tillegg har det vært viktig for Aller med produktutvikling og innovasjon innenfor den publisistiske delen av konsernet for å sørge for nye inntekter, sier Arnstad.

Det er også kjent at Ellen Arnstad har hatt en utfordrende situasjon knyttet til sin eldste sønn som har en alvorlig sykdom.

- Det har vært ekstremt krevende det siste halve året når det gjelder min sønn. Hans sykdom har utviklet seg dramatisk og jeg skal nå først og fremst bruke tid på hans kritiske situasjon, sier Arnstad.

Profilert redaktør
Arnstad har vært en svært profilert redaktør og leder i den norske mediebransjen. Ikke minst har hun vært pådriver for å løfte fram kvinnelige ledere. Sammen med generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening står hun bak to bøker som skal fremme kvinnelige ledere i norske medier:

- Ellen Arnstad var en av pådriverne og eksekutørene bak prosjektet «slik drar du bra damer», som handlet om å legge bedre til rette for rekruttering av kvinnelige redaksjonelle ledere. I årene etter kampanjen økte andelen kvinner i Norsk Redaktørforenings medlemsmasse fra 19 prosent til dagens 31 prosent. Andelen kvinnelige sjefredaktører økte fra 16 prosent til 26 prosent. Prosjektet ble i 2016 fulgt opp med håndboken som Ellen Arnstad og jeg sto bak, «Redaktørjakten», sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. -Vi tror at denne håndboken også vil gi resultater.

- Aller har en sterk publisistisk posisjon i Norden, og det er gjennomført mange samarbeidsprosjekter som kommer til å styrke Aller inn i fremtiden. Jeg har stor tro på at Aller vil evne den omstillingen som mediebransjen står ovenfor, avslutter Ellen Arnstad.

Unik portefølje
- Aller Media har en unik portefølje av merkevarer - og har derfor en unik mulighet til å vokse i mediemarkedet. Jeg ser fram til å være en del av konsernledergruppen i Aller og bidra til at vi best mulig lykkes med dette. Se og Hør er et flaggskip i Aller Media. Merkevaren har også en betydelig digital posisjon. Det blir svært viktig å forvalte Se og Hør riktig, sier Ingrid Skogrand. 

ellen-og-ingrid-568.jpg

Ellen Arnstad og Ingrid Skogrand. Foto: Astrid Waller og Yvonne Wilhelmsen.