16.11.2017

Hyper, OMG og Uniform finner sammen - for kundene

For å styrke seg i et marked hvor kundene ønsker tilgang til spesialistkompetanse samtidig som de ønsker helhetlige leveranser, knyttes nå Hyper, OMG og Uniform tettere sammen med felles leder.

Selskapene, som alle inngår i det Aller-eide byrånettverket Ahead Group, drives som selvstendige byråer, men opplever å stadig tiltrekke seg nye kunder ved å samlet tilby et bredt spekter av spisskompetanse. Nå tar byråene grep for å øke samhandlingen ytterligere, for dermed å kunne være en strategisk partner og løse kundens utfordringer på en enda mer helhetlig måte – under samme tak. Så snart det er praktisk mulig vil Hyper, OMG og Uniform bli samlokalisert sentralt i Oslo, designet slik at hvert byrå skal opprettholde sin selvstendighet og identitet, samtidig som det legges til rette for et tettere samarbeid om kunder, tjenester og kompetanse.

Ledelsesmessige endringer
For å få mer kraft i samhandlingen mellom byråene skjer det også ledelsesmessige endringer. Adm. direktør i OMG, Jørgen Schibsted, blir også adm. direktør i Hyper og Uniform, i tillegg til OMG.
- I disse selskapene finner vi noen av landets aller beste kompetansemiljøer, som til sammen er i stand til å løse et bredt spekter av kundenes utfordringer, med en tydeligere posisjon som strategisk partner. Vi tilpasser oss et marked i endring, der kundene ønsker å velge færre byråer som tilbyr større bredde i leveransene, samtidig med at spisskompetanse ivaretas. Samlokaliseringen og samordning av ledelse gir oss mulighet til å skape noe helt unikt. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette, sier den nye lederen for trekløveret Hyper/OMG/Uniform, Jørgen Schibsted.

Øker farten i "The race for the CEO"
- Vi ser at det å knytte oss tettare saman med OMG og Uniform er smart for å ta neste steg i å realisere vår eigne strategi - Hyper 2019. Gjennom å jobbe tettare og meir sømløst med våre søstre aukar vi farten vår i “The race for the CEO” - konkurransen om å bli den foretrukne partneren for kundane. Dette har vokse naturleg fram, desto fleire positive erfaringar vi har fått med kvarandre, sier Einar Risnes, daglig leder i Hyper, som fratrer som del av endringene.

- Det at endringane også betyr at eg sluttar som dagleg leiar føles også rett. Eg har vore med på Hyper si reise i 17 år, dei siste 6 åra som dagleg leiar. Vi har fått til fantastiske ting og stor vekst, med ein fantastisk gjeng. No er tida komen for å la gjengen fortsette utan meg. Jørgen sin profil og type leiarskap er det heilt riktige for Hyper framover. Vi har saman lagt denne planen og eg gleder meg oppriktig over at dette betyr neste løft for Hyper. Eg skal innrømme at eg også ser fram til å snu nasen heimover etter 9 år med vekependling mellom Stavanger og Oslo.

Mission completed
Også Helle Thorkildsen vil etter hvert fratre stillingen som daglig leder i Uniform. Det søkes nå etter byråleder, som skal lede det operative arbeidet i Uniform, og som rapporterer til adm. direktør Jørgen Schibsted.
- Mandatet da jeg begynte i Uniform, var å rigge selskapet for lønnsom vekst, sier Helle Thorkildsen.
- Med to svært gode år bak oss; «all time high» på topplinjen, priser i designkonkurranser i inn- og utland, Årets Byrå kåret av svært tilfredse kunder, og nå med Ahead Group i ryggen, anser jeg «mission completed» og ønsker å gå videre. Vi er godt i gang med flere faglig spennende prosjekter sammen med Hyper. Nå ser vi frem til enda tettere samarbeid med flere av byråene innen nettverket, avslutter Helle.

- For oss som majoritetseiere i alle de tre selskapene oppleves dette som kjempepositivt og riktig. Det er også et bevis på at vår eierfilosofi, om at ting skal vokse ut fra selskapene, er riktig. Vi tror tettere samhandling mellom byråene, men at disse også skal fortsette å være ledende på hver sine felt – dette skaper økt verdi for kundene og dermed også for oss som eiere. Nå starter vi med disse tre selskapene, men på sikt er planen også å samlokalisere med NVFT og Redink, sier Rolf Hanche-Olsen, styreleder i Ahead-selskapene og konserndirektør i Aller Media.