20.09.2016

Kraften i Aller

Gjennom sterke posisjoner i nyhets-, aktualitets- og kvinnesegmentet når Aller Media ut til hele 2,8 millioner mennesker viser ferske lesertall.

I dag offentliggjøres nye lesertalle fra TNS Gallup/Kantar for avis og ukeblad/magasin. Tallene viser at vi med kraften i Aller treffer hele 2,8 millioner mennesker!

Dagbladet har en stabil utvikling både på nett og mobil mens det er noe nedgang i lesingen på papir. Samlet gir dette 1,5 millioner daglige lesere. Dagbladet har også et godt grep om helgelesingen, med 353.000 lesere av helgeavisen og 388.000 lesere på Magasinet.

Lesertallene for blader/magasiner går noe tilbake, men tilbakegangen har avtatt. I forhold til målingen for et år siden er nedgangen i antall lesere på 7,8 %, mens nedgangen bare er 2,7 % sammenlignet med målingen for et halvt år siden. 

KK har allerede en dominerende posisjon i kvinnesegmentet, og styrker denne ytterligere. I forhold til målingen for ett år siden er det en liten nedgang i lesertallene på 1,1 %, mens KK øker med 3,4 % det siste halvåret. PåTV er også en av lesertallsvinnerne og bidrar dermed til Aller Medias dominerende posisjon i kjendis- og aktualitetssegmentet.