07.03.2017

Kraften i Aller når 2,8 millioner

Nye lesertall som offentliggjøres i dag viser at Aller Media opprettholder en sterk posisjon i markedet.

Lesertallene viser at 6 av 10 nordmenn bruker ett eller flere av Aller Media sine produkter. Gjennom sterke posisjoner i nyhets-, aktualitets- og kvinnesegmentet når vi altså ukentlig ut til 2,8 millioner leser og brukere.

Positiv utvikling for Dagbladet
Med en stabil utvikling både på nett og mobil, og med en liten nedgang i lesing på papir ivaretar Dagbladet sin sterke posisjon i lesermarkedet. Daglig når vi nå 1,5 millioner lesere i de ulike kanalene. Dagbladet dobler antallet digitale abonnenter sammenlignet med fjoråret.
- Hovedinntrykket denne gang er stabilitet. Dagbladet beholder posisjonen i et tøft marked og en krevende tid for media, sier John Arne Markussen, ansvarlig redaktør i Dagbladet.
- Og vi noterer fortsatt vekst i den viktigste kanalen – mobil, fortsetter Markussen. Som forventet fortsetter papiret å falle fordi nyhetsleserne fortsetter å forflytte seg til digitale plattformer. Derfor er det moro at vi for første gang på mange, mange år opplever vekst i totalopplaget som følge av det definitive gjennombruddet for betalt digitalt innhold. Vi har en vekst på 99 prosent på Pluss, avslutter Markussen.  

Se og Hør – Norges mest leste ukeblad
Totalt leser hele 1,1 millioner nordmenn Se og Hør på nett eller papir hver uke. Se og Hør på papir holder sitt lesertall på 467.000 og er dermed Norges mest leste ukeblad. På opplagssiden har Se og Hør, Se og Hør Extra og På TV samlet en nedgang på 6,0 %, den laveste årlige nedgangen i opplag siden 2008.
- Vi noterer oss at Se og Hør igjen er Norges mest leste ukeblad. Se og hør tirsdag tar tilbake tronen som Norges største blad. Det er nydelig, forteller Ingrid Skogrand, konserndirektør kvinne/tema.
- Totalt er opplagsnedgangen i kjendis/aktualitet mindre enn på mange år. Det er hyggelige nyheter, fastslår hun og sier videre at Se og Hør i tillegg har en digital posisjon vi er meget godt fornøyd med. Til sammen når hele Se og Hør-universet nesten 1,1 million brukere per uke. Det er en gullegod posisjon å ha - som vi bare skal fortsette å kapitalisere på!

KK vokser på nett
Vekst på nett og stabil utvikling på papir gjør at merkevaren KK når ut, og blir lest av totalt 748.000 nordmenn i uka. Lesertallet på KK papir holder seg stabilt, og med 176.000 ukentlig lesere i det viktige kvinnesegmentet deler KK papir 1. plassen sammen med Det Nye.

Opplagsmessig har KK en nedgang på 8,0 %, men er likevel klart størst målt i totalopplag.
- KK er fortsatt størst i kvinnesegmentet og holder stand på lesertall nok et år. Dette sier noe om attraktiviteten i merkevaren, forteller Skogrand. Dessuten opplever KK digitalt en vekst som er helt fantastisk. Det siste året har KK.no en brukervekst på hele 20%! Når vi vet at merkevaren tilsammen når nesten 750.000 ukentlige brukere, er det grunn til å heise bordflagget i ren glede, avslutter Skogrand.

johna-og-ingrid-aller.no_.jpg

Ingrid Skogrand og John Arne Markussen er godt fornøyde med dagens lesertall.