28.09.2017

Kraften i Aller når 2,8 millioner

Nye lesertall som offentliggjøres i dag viser at Aller Media opprettholder en sterk posisjon i markedet.

6 av 10 nordmenn bruker ett eller flere av Aller Medias produkter. Gjennom sterke posisjoner i nyhets-, aktualitets- og kvinnesegmentet når Aller Media ut til 2,8 millioner mennesker.

Positiv utvikling 
Dagbladet opprettholder sin sterke posisjon i lesermarkedet og har samlet sett over 1,4 millioner daglige lesere i ulike kanaler. Magasinet har en økning i lesertall på hele 5,9 % og har 411.000 lesere. Revitaliseringen av Magasinet har blitt godt mottatt av markedet, og Magasinet styrker sin posisjon både isolert sett og også i forhold til konkurrentene.

Over 1,1 millioner leser Se og Hør på papir og nett i uka
Kjendis- og aktualitetsblader har generelt sett en økning på hele 10,3 % i antall lesere per utgave. Samlet er Se og Hør også en av vinnerne i markedet og når stadig ut til flere. Ukentlig leses nå Se og Hør på print og nett av over 1,1 millioner personer; en økning på 8 % på et halvt år.

Se og Hør Tirsdag er med sine 474.000 lesere Norges mest leste ukeblad, mens Se og Hør Extra er en av lesertallsvinnerne med en økning på 54.000 lesere eller 35 % per utgave.

KK holder posisjonen 
Merkevaren KK når ut til og blir lest av flere enn tidligere; veksten på nett bidrar til en økning på 13 % i totaldekning for nett og papir. KK på nett og print leses ukentlig av 843.000 lesere, viser siste lesertallsundersøkelse. KK print har fortsatt flest lesere i det konkurranseutsatte kvinnesegmentet med 170.000 lesere, selv med en liten nedgang.