17.11.2016

Støtter kunstig intelligens i kommentarjournalistikk

Ny teknologi skal forbedre debattstoffet.

Er det mulig å bruke kunstig intelligens for å øke og forbedre produksjonen av kvalitetsjournalistikk i offentlige debatter? Et nytt prosjekt i Dagbladet forsøker å gjøre dette.

Målet er å få folk til å delta mer i offentlige debatter ved å stimulere til dialogbasert konsum av nyheter. Prosjektet, som vil både bruke teknologi for prosessering av språk, kunstig språkgenerering og kunstig intelligens og er et samarbeid mellom Bakken & Bæck og Dagbladet, får millionstøtte av Google.

En del av prosjektet vil sikte på å automatisk organisere debatter slik at de blir enklere å følge med på. Vi vil ha fokus på å trekke ut meningstrender og lage innholdsgrupper der ulike sider i en debatt blir trukket frem. Det kan også bli aktuelt å trekke inn debattinnhold fra andre kilder.