Konsernledergruppen

Dag Sørsdahl

Adm. dir. Aller Media AS og konsernsjef Aller Media-konsern
M: 
924 03 319

Ingrid Skogrand

Konserndirektør kvinne/tema
M: 
951 34 674

Stephan Granhaug

Konserndirektør for digital utvikling og innovasjon
M: 
98203212

Hanne Haugsgjerd

Konserndirektør HR
M: 
900 82 397

Bente Klemetsdal

Konserndirektør Salg og marked
M: 
900 69 450

Anette Nordskog

Økonomidirektør/CFO
M: 
959 35 708

John Arne Markussen

Ansvarlig redaktør og adm. dir. Dagbladet

Rolf Hanche-Olsen

Konserndirektør Aller Media - andre områder
M: 
928 18 200