Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Etiske retningslinjer for Aller-konsernet (Code of conduct)

Aller-konsernet i Norden ønsker å utvise og fremme ansvarlighet samt bærekraftig økonomisk og miljømessig utvikling i det samfunnet Aller-selskapene driver utgivelser i. Denne atferden skal være forenlig med og avbalansert i forhold til en fortsatt sunn forretningsmessig utvikling for konsernet.

En av Aller-konsernets viktigste verdier er respekt for omgivelsene, samfunnet, konkurrentene og kundene - ikke minst respekten de ansatte har for hverandre. Det er også viktig for Aller å respektere og støtte menneskerettighetene og arbeidstakerstandarder.

Dette har vært en del av virksomhetens fundament helt siden Aller startet i 1873.

Aller-konsernet har derfor utarbeidet etiske retningslinjer for å fremme ansvarlig atferd som skal etterleves av selskapene og medarbeiderne i konsernet. Disse retningslinjer omfatter i hovedtrekk:

  • Formål
  • Lovgivning
  • Ansettelsesforhold
  • Miljø og sikkerhet
  • Interessekonflikter
  • Korrupsjon og bestikkelser
  • Ytringsfrihet
  • Formidling