PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING

Oppdattert 20.06.2018

INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av
Aller Media AS og Aller Medias konsernselskaper Grieg Media AS, Dagbladet AS, Dagbladet
Pluss AS, Sol AS og Samler og Antikkbørsen AS (samlet kalt "Aller", "vi" eller "oss").

Aller tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i
tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som
enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon,
kjøpshistorikk eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine
personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig.
Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deg vil være det selskapet
i Aller-konsernet som du inngår avtale med, benytter nettsidene til eller for øvrig har kontakt
med, enten Aller Media AS, Grieg Media AS, Dagbladet AS, Dagbladet Pluss AS, Sol AS eller
Samler og Antikkbørsen AS. Hvilket selskap dette er vil fremgå av avtalen du har.

Ved behandlingen av personopplysninger som vi gjør i forbindelse med
markedsføringsaktiviteter har Aller Media AS, Grieg Media AS, Dagbladet AS, Dagbladet Pluss
AS, Sol AS og Samler og Antikkbørsen AS felles behandlingsansvar. Dette er fordi vi sammen
bestemmer formålet og virkemidlene ved behandlingen av personopplysninger som gjøres når
vi kontakter deg med gode tilbud og informasjon om våre produkter. I samsvar med kravene
i personvernlovgivningen har vi inngått en avtale om vårt felles behandlingsansvar, som bl.a.
regulerer hvordan ivaretar dine personvernrettigheter.

HVILKE OPPLYSNINGER HAR VI

I forbindelse med at du tegner et abonnement, gjør et kjøp, oppretter brukerkonto eller
anvender våre tjenester behandler vi typisk følgende opplysninger om deg:

Kontaktopplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Disse
opplysningene får vi i all hovedsak fra deg, men vi kan også få det fra adresseregistre som
Netlife Dialog, Bisnode osv.

Brukerkontoopplysninger, som alder, fødselsdato, kjønn, brukernavn og passord.
Betalingsopplysninger, som kortnummer, fakturainformasjon eller annen
betalingsinformasjon, avhengig av hvilken betalingsmetode du velger.

Kjøpshistorikk, dvs. informasjon om hvilke produkter du har kjøpt fra oss.

Bruksmønster, dvs. opplysninger om hvordan du har benyttet deg av plattformene og
tjenestene våre. Slik informasjon får vi ved bruk av cookies og andre analyseverktøy.
Opplysningene genereres ved din bruk av våre nettsider og apper.

Kommunikasjon, som for eksempel din dialog med kundeservice.

Tekniske opplysninger, som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling,
operativsystem, nettleser og IP-adresse. Opplysningene genereres ved din bruk av våre
nettsider og apper.

Lokasjonsopplysninger, dvs. opplysninger om din geografiske posisjon når du bruker våre
tjenester. Vi kan benytte din IP-adresse for å finne ut hvilket land og kommune/by du
oppholder deg i. Hvis du aktiviserer stedstjenester på nettstedet eller i appen, vil vi kunne
innhente en mer detaljert lokasjon basert på GPS-data eller nettvarder (beacons).

Markedsføringsinnstillinger, dvs. dine preferanser og valg for markedsføring fra oss, f.eks.
prefererte kanaler (som sms eller epost), merkevarer, og tilpasset/generisk markedsføring.
Disse opplysningene får vi gjennom innstillingene du velger.

Profileringsopplysninger, dvs. informasjon om dine preferanser og interesser og sannsynlig
tilhørighet i ulike kundegrupper. Slik informasjon kan typisk genereres på bakgrunn av hvor
du bor (ved at analyserer trender blant personer som har samme postnummer som deg), dine
kjøp og din bruk av våre tjenester.

Deltakelse, dvs. svar du oppgir når du deltar i panelundersøkelser eller tester og bidrag du gir
i forbindelse med deltakelse i konkurranser.

Premieopplysninger, dvs. informasjon om eventuelle premier som du vinner hvis du deltar i
våre konkurranser.

Sensitive opplysninger, slik som helseopplysninger, opplysninger om politisk eller religiøs
tilhørighet og opplysninger om seksuelle forhold eller orientering. Vi vil kunne samle inn slike
opplysninger om deg f.eks. hvis våre panelundersøkelser legger opp til å innhente svar som
kan indikere slike forhold. De fleste av våre tjenester innebærer ingen innsamling og bruk av
sensitive opplysninger.

HVORDAN BRUKER VI OPPLYSNINGENE

Abonnement og brukerkonto

Hva bruker vi opplysningene til

I forbindelse med at du tegner et abonnement med oss eller oppretter en brukerkonto hos
oss, vil vi typisk bruke dine opplysninger til følgende formål:

For å administrere og levere dine bestillinger. Til dette formålet bruker vi særlig
kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, betalingsopplysninger og kommunikasjon.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er at det er
nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.

For å tilpasse digitale produkter og innhold. Vi bruker dine opplysninger til å tilpasse plattformene slik at du får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere produktene
og tjenestene våre til deg. Ved å bruke dine opplysninger kan vi f.eks. fjerne saker du allerede
har lest fra forsiden eller oversikter over anbefalte artikler og tilpasse innholdet og produktene
basert på det du har vist interesse for tidligere. Til dette formålet bruker tekniske
opplysninger
, bruksmønster, lokasjonsopplysninger og profileringsopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår
berettigete interesse i å tilpasse produktene vi tilbyr best mulig til deg.

For markedsføring. Vi bruker markedsføringsinnstillinger for å ha oversikt over om du
ønsker å motta markedsføring fra oss og dine markedsføringspreferanser.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår
berettigete interesse i å ha kontroll på om og hvilken type markedsføring du ønsker å motta
fra oss.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi vil lagre betalingsopplysninger og kjøpshistorikk i en periode på 5 år i samsvar med
bokføringsloven.

Vi vil lagre kontaktopplysninger, brukerkontopplysninger, kjøpshistorikk,
kommunikasjonsdata, profileringsopplysninger og markedsføringsinnstillinger så lenge du har
et kundeforhold med oss eller en aktiv brukerkonto og for en periode på 36 måneder etter
kundeforholdet er avsluttet eller etter brukerkontoen din ble avsluttet eller inaktiv.
Bakgrunnen for at vi lagrer kundeopplysningene etter kundeforholdet er
opphørt/brukerkontoen avsluttes er for å kunne tilby deg bedre service hvis du velger å
gjenopprette kundeforholdet. Vi vil også kunne lagre slik informasjon i en periode på opptil 3
år etter kundeforholdet opphørte/brukerkontoen avsluttes for dokumentasjonsformål dersom
det kommer krav fra kunder.

Vi lagrer tekniske opplysninger i en periode på opptil 6 måneder.

Våre nettsider og apper

Hva bruker vi opplysningene til

I forbindelse med at vi drifter våre applikasjoner og nettsider, bruker vi opplysninger om deg
til følgende formål:

For å tilpasse innholdet på plattformene, dvs. å tilpasse nettsidene og appene slik at du
får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere innholdet på nettsidene og appene
til deg. Ved å bruke dine opplysninger kan vi f.eks. fjerne saker du allerede har lest fra forsiden
eller oversikter over anbefalte artikler og tilpasse innholdet og produktene basert på det du
har vist interesse for tidligere. Til dette formålet bruker vi bruksmønster, tekniske
opplysninger
, lokasjonsopplysninger og profileringsopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår
berettigete interesse i å gi deg best mulig brukeropplevelse og mest mulig relevant innhold.
Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun behandles med ditt samtykke.

For å hindre misbruk av nettsidene. Vi kan bruke brukerkontopplysninger, bruksmønster
og tekniske opplysninger for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av tjenestene
våre, for eksempel bruk av falske kontoer og trakassering.
Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår
berettigete interesse i å hindre misbruk av våre nettsider.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene.

Til de overfor nevnte formål lagrer opplysningene i opptil 6 måneder.

Direkte markedsføring

Hva bruker vi opplysningene til

Vi bruker kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, kjøpshistorikk,
lokasjonsopplysninger, markedsføringsinnstillinger og profileringsopplysninger for å kunne gi
deg relevant og personalisert informasjon og tilbud.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å
sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Hvis du har en abonnementsavtale med
oss eller på annen måte har et aktivt kundeforhold med Aller, har vi lov til å sende deg tilbud
om produkter tilsvarende det kundeforholdet bygger på. Hvis du tidligere har hatt et aktivt
kundeforhold med Aller Media forbeholder vi retten til å kommunisere med deg inntil 12
måneder etter siste aktivitet. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring eller
administrere dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun behandles med ditt samtykke.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer og bruker opplysningene til markedsføring i opptil 12 måneder etter kundeforholdet
ditt hos oss eller brukerkontoen din er avsluttet eller så lenge du har samtykket til å motta
markedsføring fra oss.

Vi lagrer tekniske opplysninger og lokasjonsopplysninger i opptil 6 måneder.

Vi vil lagre markedsføringsinnstillingene dine så lenge du har en brukerkonto hos oss eller du
har samtykket til å motta markedsføring fra oss, slik at vi har oversikt over dine
markedsføringspreferanser.

Online annonsering

Hva bruker vi opplysningene til

Vi utfører tilpasset annonsering på vegne av oss selv og våre annonsører. Vi bruker
kjøpshistorikk, bruksmønster, tekniske opplysninger, lokasjonsopplysninger,
profileringsopplysninger og markedsføringsinnstillinger for å vise annonser som er mest mulig
relevante for deg. Hvis du er innlogget på din brukerkonto vil vi også kunne bruke
brukerkontoopplysninger,

For at vi skal ha mulighet til å vise deg tilpassede annonser har vi et behov for å bruke
mediebyråer eller leverandører av tekniske annonseløsninger. Derfor vil vi kunne utlevere
opplysninger om deg til slike leverandører. Som regel vil ikke dette være identifiserbare
opplysninger. Les mer om tjenestene vi benytter i vår cookiepolicy.

Vi bruker opplysningene til annonsering både på våre og andre annonsørers vegne.
Annonsevisningene vil fremkomme både på våre nettsider og andre nettsteder.

Hvis du er en innlogget bruker vil vi ikke bruke dine brukerkontoopplysninger til å vise deg
tilpasset annonsering uten at du har gitt ditt samtykke til dette.

Hvis du ikke er innlogget bruker benytter vi opplysningene til å tilpasse annonsene basert på
vår berettigete interesse i å kunne vise deg relevante annonser. Fordi vi ikke vet hvem du er,
fordi vi gir deg god informasjon og valgmuligheter, og fordi vi beskytter opplysningene med
dine avtaler og lignende mekanismer, mener vi våre berettigede interesser overstiger
personverninteressene.

Du kan når som helst motsette deg at vi bruker dine opplysninger til tilpasset annonsering.
Det kan gjøres ved å endre innstillingene i nettleseren som hindrer at informasjonskapsler
lagres på datamaskinen. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på
tjenesten, og du vil kun få vist generelle annonser.

Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun behandles med ditt samtykke.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi vil lagre og bruke opplysningene til tilpasset annonsering i opptil 30 dager.

Panel, tester og konkurranser

Hva bruker vi opplysningene til

I forbindelse med at du deltar i våre panelundersøkelser, tester og konkurranser, bruker vi
typisk opplysninger om deg til følgende formål:

For gjennomføring av tester, panelundersøkelser og konkurranser . Til dette formålet
bruker vi kontaktopplysninger, deltakelse, premieopplysninger og sensitive opplysninger. Det
rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete
interesse i å gjennomføre tester, panelundersøkelser og konkurranser. Vi vil ikke bruke
sensitive personopplysninger om deg uten ditt samtykke.

For markedsføring. Vi bruker markedsføringsinnstillinger for å ha oversikt over om du
ønsker å motta markedsføring fra oss og dine markedsføringspreferanser. Det rettslige
grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i
å ha kontroll på om og hvilken type markedsføring du ønsker å motta fra oss.

For promotering. Vi vil kunne bruke din deltakelse og dine kontaktopplysninger til å
promotere våre tester, panelundersøkelser, konkurranser og produkter for øvrig. Det rettslige
grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke, dersom du
har gitt oss dette.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi vil lagre opplysningene til panelundersøkelsene/testene/konkurransene er gjennomført
formålet med gjennomføringen av disse er oppfylt. Dersom du har gitt samtykke til
markedsføring, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger inntil samtykket trekkes tilbake.

Øvrig

Vi vil også kunne bruke opplysningene dine til følgende formål:

For kundeservice og håndtering av reklamasjoner og krav. Til dette formålet bruker vi
særlig kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger,
tekniske opplysninger, betalingsopplysninger og kommunikasjon. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av
personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å yte kundeservice og fordi
det er nødvendig for at vi skal kunne kan fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

For statistikk og analyse. Vi bruker opplysninger om deg til å utarbeide statistikk og
kartlegge markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene og
abonnementsproduktene våre. Til dette formålet bruker vi tekniske opplysninger,
bruksmønster og lokasjonsopplysninger. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av
personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å forstå markedstrender
og forbedre våre plattformer og produkter.

For bokføringsformål. Til dette formålet bruker vi betalingsopplysninger og kjøpshistorikk.
Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er våre rettslige
forpliktelser etter bokføringsloven.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysninger brukt i forbindelse med kundeservice i 3 år i samsvar med den
alminnelige foreldelsesfristen.

Vi lagrer opplysninger til statistikk og trender i inntil 14 måneder. Deretter vil vi anonymisere
opplysningene før vi bruker de videre.

Vi lagrer opplysninger for bokføringsformål i 5 år i samsvar med bokføringsloven.

HVEM UTLEVERER VI OPPLYSNINGER TIL

Vi deler personopplysninger om deg med våre tjenesteleverandører i den grad det er
nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører
av programvare og systemer og leverandører av direkte markedsføringstjenester. Vi vil i slike
situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger og som
sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne
personvernerklæringen.

Aller bruker ConnectID for å administrere tilgang til våre digitale tjenester, abonnementshåndtering og som
betalingssystem. Når du er logget på med ConnectID må du akseptere en brukeravtale som beskriver og
regulerer og beskriver Aller og ConnectID bruk av opplysninger som samles inn. Ved større endringer i
denne brukeravtalen vil du bli bedt om å lese igjennom og akseptere på nytt.

Du kan lese mer om ConnectID brukervilkår her

Vi kan dele opplysninger med leverandører av online annonseringstjenester i den grad det er
nødvendig for å levere annonser. Opplysningene vi deler vil i all hovedsak ikke være
identifiserbare. Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler eller ha retningslinjer med leverandørene
som beskytter dine personopplysninger.

Les mer om våre analyseverktøy og bruk av cookies i vår cookiepolicy, her.

I tillegg vil vi kunne dele dine opplysninger innad i Aller Media-konsernet for bruk av dine
personopplysninger innenfor rammen av denne personvernerklæringen. Konsernselskapene
kan også bruke opplysningene til interne administrative formål og til å utvikle og forbedre sine
produkter og tjenester, i den grad det er tillatt etter lovgivningen.

Vi vil kunne dele dine opplysninger med våre tredjeparter dersom du samtykker til det, f.eks.
for at du ønsker å få tilsendt eksklusive tilbud og invitasjoner fra våre samarbeidspartnere. Vi
vil kun dele informasjon med slike samarbeidspartnere hvis du har samtykket til dette.

Opplysninger om deg kan gis til relevante myndigheter, dersom vi er pålagt slik utlevering.

Ettersom de ovenfor nevnte mottakerne kan holde til hvor som helst i verden, kan
personopplysningene bli overført globalt. Dersom opplysninger som opprinnelig kommer fra
EØS overføres til land utenfor EØS, vil vi ha på plass egnede sikkerhetstiltak for å beskytte
personvernet, for eksempel ved hjelp av avtaler eller ved å sikre at mottakeren er Privacy
Shield-sertifisert. Du kan lese mer om Privacy Shield-rammeverket her.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av
personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering. Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Du kan
oppdatere opplysningene i din brukerkonto. Dersom det er andre opplysninger du mener må
rettes eller du ikke har en brukerkonto kan du kontakte oss direkte.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke
lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi
slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har under enkelte omstendigheter rett til å få
utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre
personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få
personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun
opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra
deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun
opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av
brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette
deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt
automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel
automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte
beslutninger.

Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen
og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at
opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte
oss eller Datatilsynet.

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger
som gjelder, gjennom din brukerkonto eller ved å kontakte oss på [email protected]

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i
samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar
og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.

PERSONVERN FOR BARN

Aller respekterer at barn har behov for særskilt beskyttelse av sitt personvern. Vi respekterer
dette på følgende måter:

• Vi vil aldri bevisst samle inn opplysninger om barn under 13 år. Vi vil likevel kunne
registrere informasjon om barn under 13 år, f.eks. hvis det er behov for barnets
kontaktinformasjon i forbindelse med kjøp og levering av et produkt. Vi vil også kunne
registrere bruksmønster og tekniske opplysninger fra PCer, nettbrett og mobiltelefoner
som brukes av barn.

• Hvis vi skal bruke opplysningene på en måte som krever samtykke, for eksempel til
markedsføring, vil vi be om samtykke fra foresatte for barn som er under 13 år.

• Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har lagret opplysninger om barn som vi ikke
trenger for å levere våre produkter og tjenester eller vi ikke har annet grunnlag for å
lagre, vil vi slette denne informasjonen.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer
av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på denne siden.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Aller Medias Personvernerklæring, kan du kontakte oss på:
E- post: [email protected]
Postadresse:
Aller Media AS
V/Personvern
Postboks 1169, sentrum
0107 Oslo