I samarbeidsavtalen skal Aller Media i Finland være innholdsleverandør til Keskos kundepublikasjoner og plattformer, blant annet innhold til matmagasin, advertorials, TV-innslag, online- og mobile plattformer og sosiale medier. Den nye avtalen inkluderer også et samarbeide mellom Kesko og Dingle, et Aller-eid ”social media-selskap”.