Kraften i Aller

Aller Media AS konsern er et av de største medieselskapet i Norge med en omsetning på ca 1,6 milliarder kroner.

Vi er et innovativt, multimedialt mediekonsern som omfatter kjente nasjonale merkevarer med bred dekning og attraktive målgrupper som blant annet Dagbladet, Se og Hør, KK og SOL. I tillegg til medievirksomhet eier Aller Media en rekke selskaper innenfor Marketing Services, samlet i Ahead Group. Aller Media eier også nyttetjenesten Roede og har eierandeler i tjenesteselskaper som PublishLab.

Vårt mål er å gi våre brukere, lesere og annonsører en god opplevelse gjennom våre produkter, tjenester og leveranser.

Aller Media-konsernet i Norge har en meget sterk produktportefølje og en lang suksessfull historie. Vi er teknologifokusert og eier ledende selskaper innenfor innholdsproduksjon i ulike kanaler, konseptutvikling, kommunikasjon, content marketing, sisteledds-markedsføring, tjenestedesign, CRM, søkemotorer og sosiale medier samt nyttetjenester.

Konsernet i Norge har totalt ca 600 ansatte og har hovedkontor i attraktive lokaler på Hasle i Oslo.

Selskapet eies av Aller Holding A/S og har søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland.